1. Sushi

 2. Japanese

 3. Shabu Shabu / Sukiyaki

 4. Ramen

 5. Yakitori

 6. Yakiniku

 7. Tempura

 8. Tonkatsu

 9. Soba / Udon

 10. Asakusa

 11. Tokyo Tower

 12. Akihabara

 13. Ueno

 14. Tokyo Station / Imperial Palace

 15. Ginza

 16. Harajuku / Omotesando

 17. Roppongi

 18. Shibuya

 19. Shinjuku

 20. Ikebukuro